{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

Aucun filtre actif.

Filters

Geografische oorsprong van de bezoeken aan de website van de Stad (2013)

Landen en grondgebieden van de bezoekers van de website van de Stad Brussel (2013) bepaald door de geografische zone van hun IP-adres. Bron: Google Analytics.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.