{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

Aucun filtre actif.

Filters

​Gemeenteraad

Samenstelling van de Gemeenteraad van de Stad Brussel met voorranglijst en vermelding van de politieke lijst van de verkozene, zijn of haar adres, telefoonnummers, gsm- of faxnummer, e-mailadressen, accounts op sociale media (Facebook, Twitter), website of blog. 

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.