{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

Aucun filtre actif.

Filters

Ereburgers

Vooraanstaande personen waaraan de Stad Brussel de titel van ereburger heeft toegekend (met vermelding van de naam of pseudoniem, de functie, de datum van de toekenning van de onderscheiding).

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.